Liu Yefu at “You Won't Be Young Forever”

Opening reception: November 10, 18:00
Exhibition duration: November 11 to December 10, 2016
Open hours: Every day from 12:00 to 18:00
Address: No. 235 Guang Fu Road, near Wu Zhen Road Bridge
Participating artists: An Jing, Ayo Yunyu SHIH, Chen Tingting, Gao Yuan, Tang Chao, Li Shuang, Payne Zhu, Lin Aojie, Liu Yefu, Zhang Wei, Zhong Jialing, Yang Yuanyuan, Zhu Jianlin, Vivian Xiao Shiqin, Xu Hao, Shen Xin, FongFo Monthly


Exhibition view: